#تفاوت_بین_ impression_ و_ reach_چیست

Impressions اینستاگرام چیست؟

با تجزیه و تحلیل‌های اینستاگرام می توانید داده‌هایی را که در پست‌های خود جمع می کنید به راحتی مشاهده کنید.دیدن داده‌ها یک چیز است، درک داده‌ها چیز دیگری است. در این مقاله ما به impressions اینستاگرام و معنی پشت سر آن‌ها خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

2 هفته پیش بدون نظر بازدید
Scroll to top